ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչություն

Կառավարության որոշումներ


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 20-Ի ‹‹ՄՐՑՈՒՅԹՈՎ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹՈՎ) ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 198 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2000Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 15-Ի ‹‹ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ›› N 156 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2000Թ. ՀՈՒԼԻՍԻ 11-Ի ‹‹ՀԱՄԱՆՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 123 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 24-Ի ‹‹ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՁևԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 56 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի ‹‹ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ` ՎԱՐՁԱԿԱԼԻՆ, ԱՇԽԱՏԱՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ, ՆԱԽՕՐՈՔ ՀԱՅՏՆԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂԻՆ ԿԱՄ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋԸ (ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻՆ) ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՁևՈՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 217 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐՒ 15-Ի ‹‹ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԱԶԱՏ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԲԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԻ ՎԱՐՄԱՆ, ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ, ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ և ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 191 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի ‹‹ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԱԶԱՏ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 190 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐՒ 8-Ի ‹‹ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 180 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 18-Ի ‹‹ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ` ԱՃՈՒՐԴՈՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 159 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 18-Ի ‹‹ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՁևՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 158 ՈՐՈՇՈՒՄ / ԼՐԱՑՈԻՄ 1998Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի N 263 ՈՐՈՇՈՒՄ/

Ներբեռնել որոշումը ...