ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչություն

Կառավարության որոշումներ


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 18-Ի ‹‹ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ՓՈՔՐ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 156 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 18-Ի ‹‹ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎԻ ԱՆԴԱՄ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 155 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՎՈՂ, ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՏՈՒԺԱԾ, ԿԻՍԱՎԵՐ, ‹‹ՓՈՔՐ›› ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՆՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐԺԵՔԻ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԱՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ՍԵՓԱԿԱՆՇՆՈՐՀՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՈՒՄԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ներբեռնել որոշումը ...


file1337471580
ԼՂՀ ԿԱՐԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1995Թ. ՄԱՅԻՍԻ 24-ի ‹‹ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՖԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ` ԱՃՈՒՐԴՈՎ ՎԱՃԱՐՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 80 ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներբեռնել որոշումը ...