ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչություն

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008Թ. ՊԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի ‹‹ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌևՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ և ԴՐԱՆՑ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ՈՒ 100 ՏՈԿՈՍ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՄԱՍՈՎ ԱՌևՏՐԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ և ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1995 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 14-Ի N 34 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ›› N 76 ՈՐՈՇՈՒՄ /ԼՐԱՑՈՒՄ և ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 2008Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 20-Ի N 453 ՈՐՈՇՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 2011Թ. ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի N 340 ՈՐՈՇՈՒՄ

Print This Post

Ներբեռնել որոշումը