ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչություն

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ‹‹ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԵՎ ՕՏԱՐՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ›› N 786 ՈՐՈՇՈՒՄ

Print This Post

Ներբեռնել որոշումը