ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչություն

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչությունը հրավիրում է պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի դասական աճուրդի, որը տեղի կունենա 2015 թվականի դեկտեմբերի 25-ին, ժամը 11:00-ին, հասցե՝ ԼՂՀ ք. Ստեփանակերտ, փետրվարի 20-ի փող. N 1

Դեկտեմբերի 14, 2015 Print This Post

  Безымянный

Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները մինչև 2015թ. դեկտեմբերի 24-ի ժամը 17-00 ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ պետք է ներկայացնեն՝

 1. Աճուրդի մասնակցության հայտ:
 2. Ձեռնարկության հիմնադիր փաստաթղթերը, ֆիզիկական անձինք՝ անձնագրերը:   
 • Աճուրդի մասնակցության վճարի անդորրագիր.
 • մինչև 250000.0 դրամ արժեքով գույքի համար`
 • մասնակցության վճարի չափը` 20000.0 դրամ,

աճուրդի մասնակցի տոմսի գինը` 1000.0 դրամ,

 • 0 դրամից մինչև 1000000.0 դրամ արժեքով գույքի համար`
 • մասնակցության վճարի չափը` 50000.0 դրամ,
 • աճուրդի մասնակցի տոմսի գինը ` 3000.0 դրամ,

 

 • 0 դրամից բարձր արժեքով գույքի համար`
 • մասնակցության վճարի չափը` 500000.0 դրամ,
 • աճուրդի մասնակցի տոմսի գինը` 5000.0 դրամ,
 • աճուրդի մասնակից չհամարվող անձանց տոմսի գինը` 1000 դրամ:

Մուծումները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության արժույթով «Արցախբանկ» ՓԲԸ գտնվող ԼՂՀ կենտրոնական գանձապետարանի N 223001017340 հաշվի N 915013005011 ենթահաշվին:

Որպես աճուրդի նախավճար մասնակցության վճարի գումարն ընդգրկվում է գույքի վաճառքի գնի մեջ:   

Աճուրդում հաղթողը գույքի վաճառքի գինը և գույքի արժեքի որոշման հետ կապված վճարը վճարում է միանվագ՝ տասնօրյա ժամկետում:

                         ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

                 Հեռախոսահամարն է՝ 94-09-03