ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչություն

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Նոյեմբերի 23, 2016 Print This Post

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչությունը հրավիրում է պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի դասական աճուրդի, որը տեղի կունենա 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ին, ժամը 11:00-ին, հասցե՝ ԼՂՀ ք. Ստեփանակերտ, փետրվարի 20-ի փող. N 1

screenshot_1screenshot_3

 

 

   Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները մինչև 2016թ. նոյեմբերի 30-ի ժամը 17:00 ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ պետք է ներկայացնեն՝

 

 • Աճուրդի մասնակցության հայտ:   
 • Ձեռնարկության հիմնադիր փաստաթղթերը, ֆիզիկական անձինք՝ անձնագրերը:  
 • Աճուրդի մասնակցության վճարի անդորրագիր.
 • մինչև 250 000 դրամ արժեքով գույքի համար`
 • մասնակցության վճարի չափը` 20 000 դրամ, աճուրդի մասնակցի տոմսի գինը` 1 000 դրամ,
 • 250 000  դրամից մինչև 1 000 000 դրամ արժեքով գույքի համար`
 • մասնակցության վճարի չափը` 50 000 դրամ,
 • աճուրդի մասնակցի տոմսի գինը ` 3 000 դրամ,
 • 1 000 000 դրամից բարձր արժեքով գույքի համար`
 • մասնակցության վճարի չափը` 500 000 դրամ,
 • աճուրդի մասնակցի տոմսի գինը` 5 000 դրամ,
 • աճուրդի մասնակից չհամարվող անձանց տոմսի գինը` 1 000 դրամ:

 

Մուծումները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության արժույթով «Արցախբանկ» ՓԲԸ գտնվող ԼՂՀ կենտրոնական գանձապետարանի N 223001017340 հաշվի N 915013005011 ենթահաշվին:

Որպես աճուրդի նախավճար մասնակցության վճարի գումարն ընդգրկվում է գույքի վաճառքի գնի մեջ:    

Աճուրդում հաղթողը գույքի վաճառքի գինը և գույքի արժեքի որոշման հետ կապված վճարը վճարում է միանվագ՝ տասնօրյա ժամկետում:

                      

    ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

     Հեռախոսահամարն է՝ 94-09-03