- ԼՂՀ Պետական գույքի կառավարման վարչություն - http://guyq.nkrgov.am -

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչությունը հրավիրում է պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի դասական աճուրդի, որը տեղի կունենա 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ին, ժամը 11:00-ին, հասցե՝ ԼՂՀ ք. Ստեփանակերտ, փետրվարի 20-ի փող. N 1

screenshot_1screenshot_3 [1]

 

 

   Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները մինչև 2016թ. նոյեմբերի 30-ի ժամը 17:00 ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ պետք է ներկայացնեն՝

 

 

Մուծումները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության արժույթով «Արցախբանկ» ՓԲԸ գտնվող ԼՂՀ կենտրոնական գանձապետարանի N 223001017340 հաշվի N 915013005011 ենթահաշվին:

Որպես աճուրդի նախավճար մասնակցության վճարի գումարն ընդգրկվում է գույքի վաճառքի գնի մեջ:    

Աճուրդում հաղթողը գույքի վաճառքի գինը և գույքի արժեքի որոշման հետ կապված վճարը վճարում է միանվագ՝ տասնօրյա ժամկետում:

                      

    ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

     Հեռախոսահամարն է՝ 94-09-03