ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչություն

Հ Ա Յ Տ Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հունիսի 15, 2017 Print This Post

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչությունը հրավիրում է պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի դասական աճուրդի, որը տեղի կունենա 2017 թվականի հուլիսի 10-ին,ժամը 11:00-ին, հասցե՝ ԼՂՀ ք. Ստեփանակերտ, փետրվարի 20-ի փող. N 1 շենք

Screenshot_3

 

Screenshot_4

 

Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները մինչև 2017 թվականի հուլիսի 7-ի ժամը 17:00 ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ պետք է ներկայացնեն՝

 1. Աճուրդի մասնակցության հայտ:
 2. Ձեռնարկության հիմնադիր փաստաթղթերը, ֆիզիկական անձինք՝ անձնագրերը:   
 • Աճուրդի մասնակցության վճարի անդորրագիր.
 • մինչև 250 000 դրամ արժեքով գույքի համար`
 • մասնակցության վճարի չափը` 20000 դրամ,

աճուրդի մասնակցի տոմսի գինը` 1 000 դրամ,

 • 250000  դրամից մինչև 1 000 000 դրամ արժեքով գույքի համար`    
 • մասնակցության վճարի չափը` 50 000 դրամ,
 • աճուրդի մասնակցի տոմսի գինը ` 3 000 դրամ,

 

 • 1000 000 դրամից բարձր արժեքով գույքի համար`
 • մասնակցության վճարի չափը` 500 000 դրամ,
 • աճուրդի մասնակցի տոմսի գինը` 5 000 դրամ,
 • աճուրդի մասնակից չհամարվող անձանց տոմսի գինը` 1 000 դրամ:

Մուծումները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության արժույթով «Արցախբանկ» ՓԲԸ գտնվող ԼՂՀ կենտրոնական գանձապետարանի N 223001017340 հաշվի N 915013005011 ենթահաշվին:

Որպես աճուրդի նախավճար մասնակցության վճարի գումարն ընդգրկվում է գույքի վաճառքի գնի մեջ:   

Աճուրդում հաղթողը գույքի վաճառքի գինը և գույքի արժեքի որոշման հետ կապված վճարը վճարում է միանվագ՝ տասնօրյա ժամկետում:

                         

 

        ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

          Հեռախոսահամարն է՝ (047) 94-09-03