- ԼՂՀ Պետական գույքի կառավարման վարչություն - http://guyq.nkrgov.am -

Հ Ա Յ Տ Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչությունը հրավիրում է պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի դասական աճուրդի, որը տեղի կունենա 2017 թվականի հուլիսի 10-ին,ժամը 11:00-ին, հասցե՝ ԼՂՀ ք. Ստեփանակերտ, փետրվարի 20-ի փող. N 1 շենք

Screenshot_3 [1]

 

Screenshot_4 [2]

 

Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները մինչև 2017 թվականի հուլիսի 7-ի ժամը 17:00 ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ պետք է ներկայացնեն՝

  1. Աճուրդի մասնակցության հայտ:
  2. Ձեռնարկության հիմնադիր փաստաթղթերը, ֆիզիկական անձինք՝ անձնագրերը:   

աճուրդի մասնակցի տոմսի գինը` 1 000 դրամ,

 

Մուծումները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության արժույթով «Արցախբանկ» ՓԲԸ գտնվող ԼՂՀ կենտրոնական գանձապետարանի N 223001017340 հաշվի N 915013005011 ենթահաշվին:

Որպես աճուրդի նախավճար մասնակցության վճարի գումարն ընդգրկվում է գույքի վաճառքի գնի մեջ:   

Աճուրդում հաղթողը գույքի վաճառքի գինը և գույքի արժեքի որոշման հետ կապված վճարը վճարում է միանվագ՝ տասնօրյա ժամկետում:

                         

 

        ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

          Հեռախոսահամարն է՝ (047) 94-09-03